درخواست کد فعالسازی

فرم درخواست کد فعالسازی

بعد از ثبت درخواست در صورت صحت اطلاعات ارسالی کد فعالسازی ۲ تا ۵ ساعت دیگر ارسال خواهد شد.

جهت تسریع در دریافت کد فعالساز می توانید بعد از تکمیل فرم به شماره ۰۹۳۵۳۹۶۹۷۴۹ (پشتیبانی) از طریق پیامک یا پیامرسان ایتا پیام ارسال نمایید.